வணிக வளாகம்

வணிக வளாகம்

₹3,000/Monthly
3
3
2
Description

வணிக வளாகம்

House - யாழ்ப்பாணம்

இந்த கடை முக்கிய சந்திப்பில் அமைக்க பட்டு இருக்கிறது

Property Features
 • House
 • 3 bed
 • 3 bath
 • 4 Rooms
 • 2 Parking Spaces
 • Land is 4,300 square
 • Floor Area is 3,800 square
 • 3 Toilet
 • 3 Ensuite
 • Garage
 • Carport
 • Open Parking Spaces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − five =