அடுக்குமாடி குடியிருப்பு

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு

10000000
3
3
4
Description

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு

House - யாழ்ப்பாணம்

இந்த குடியிருப்பானது அணைத்து விதிகளின் கீழ் அமைக்க பட்டுள்ளது

Property Features
 • House
 • 3 bed
 • 3 bath
 • 4 Rooms
 • Built 2022
 • 4 Parking Spaces
 • Land is 4,300 square
 • Floor Area is 3,800 square
 • New Construction
 • 3 Toilet
 • 2 Garage
 • 2 Carport
 • 2 Open Parking Spaces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + eighteen =